Μενού

Untitled Document

  ΜΟΝΗ ΣΕΙΡΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ / SINGLE STRING OF PEARLS
Μυθοπλασία (2006 ΕΓΧ 15')
Ελλάδα
Ημ/νία διανομής:


Σκην.: Βασίλης Κεχαγιάς
Σεν.: Παναγιώτης Ιωσηφέλης
Συνθ.: Μιχάλης Σιώνας
Ηθοπ.: Έλενα Μαυρίδου, Γιώργος Σφυρίδης, Ρούλα Παντελιάδου, Βιβή Βρεττού, Μιχάλης Σιώνας

"Η διακόσμησις είναι ανάλογος της περιουσίας των συγγενών του νεκρού, ούτοι όμως οφείλουσι να φανώσι ελεύθεροι και να εξοδεύσωσιν όσον δύνανται περισσότερον, όπως τα πάντα γείνωσιν ευπρεπώς. Δεν είνε ανάγκη βεβαίως να γίνεται επίδειξις πλούτου, είνε όμως μεγίστη ανάγκη να μην διακρίνεται φιλαργυρία"...

 Κριτικός Έτος συγγραφής  Μέσο δημοσίευσης  Λινκ μέσου  Κριτική

 

 

 

 

 

Smart Search Module