Μενού

Εγγραφή νέων µελών 

 1. Η εγγραφή νέων µελών γίνεται µετά από σχετική έγγραφη αίτηση του υποψήφιου προς το Δ.Σ., στην οποία πρέπει να συνυπογράφουν τρία (3) τακτικά µέλη της Π.Ε.Κ.Κ., αποκλειοµένων των µελών του Δ.Σ.

  Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από:
  • Βιογραφικό, όπου πρέπει να αναφέρεται η µέχρι σήµερα ενασχόληση του υποψήφιου µε την κινηµατογραφική κριτική.
  • Ευρύ δείγµα δηµοσιευµένης γραφής του. 
 1. Το Δ.Σ. εξετάζει τον φάκελλο και αποδέχεται ή απορρίπτει την εγγραφή του νέου µέλους µε απλή πλειοψηφία. Η  απόφαση του Δ.Σ. εισάγεται στην πρώτη τακτική Γ.Σ., η οποία και αποφασίζει τελεσίδικα.
 2. Το Δ.Σ. υποχρεούται να κοινοποιήσει τη σχετική απόφαση στον υποψήφιο, εντός τριµήνου, µε συστηµένη επιστολή.

Συμπληρώσετε την παρακάτω αίτηση και όλα τα απαραίτητα στοιχεία, 

 

Αίτηση εγγραφής υποψήφιου μέλους ΠΕΚΚ

Από τα παρακάτω πεδία, επιλέξτε τα τρία από τα ενεργά μέλη που σας προτείνουν. Για την ηλεκτρονική αίτηση, τα ονόματα των Κριτικών διασταυρώνονται, κατόπιν επικοινωνίας του Δ.Σ. με τους ίδιους. Στην παρούσα λίστα δεν συμπεριλαμβάνονται τα ονόματα των κριτικών: Βασίλη Κεχαγιά, Δημήτρη Κολιοδήμου, Δημοσθένη Ξιφιλίνου, Κώστα Κωνσταντινίδη και Σκυλλάκου Χρήστου, που απαρτίζουν το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΚΚ, συνεπώς, εκ του κανονισμού, δεν έχουν δικαίωμα υπογραφής σε αιτήσεις νέων μελών...
Σύρετε και αποθέστε αρχεία εδώ ή Φορτώστε
Επιτρεπόμενοι τύποι αρχείων: .pdf, .doc, .docx
Όριο απόθεσης: 10 αρχείo
Συνολικό επιτρεπόμενο μέγεθος: 1mb
Σύρετε και αποθέστε αρχεία εδώ ή Φορτώστε
Επιτρεπόμενοι τύποι αρχείων: .pdf, .doc, .docx
Όριο απόθεσης: έως 10 αρχεία
Συνολικό επιτρεπόμενο μέγεθος: έως 5mb
Σύρετε και αποθέστε αρχεία εδώ ή Φορτώστε
Επιτρεπόμενοι τύποι αρχείων: .pdf, .jpg, .png
Όριο απόθεσης: 1 αρχείo
Συνολικό επιτρεπόμενο μέγεθος: έως 1mb

Συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική αίτηση, αποδέχομαι:

 1. να διατηρηθούν τα προσωπικά μου στοιχεία στο αρχείο της Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου. 
 2. να μπορεί το εκάστοτε Δ.Σ. και τα υπόλοιπα μέλη να μου αποστέλλουν ηλεκτρονικά μηνύματα

Τα στοιχεία δεν κοινοποιούνται σε οποιονδήποτε άλλο φορέα, ούτε και διανέμονται για οποιαδήποτε χρήση

Smart Search Module