• ΠΑΤΕΡΑΣ, Ο

  Ξένες ταινές σειρά κατάταξης: 1 (ισοψηφία με "ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΝΟΜΑΔΩΝ, Η")
  Σκην.: Φλόριαν Ζέλερ

 • ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΝΟΜΑΔΩΝ, Η

  Ξένες ταινίες σειρά κατάταξης: 1  (ισοψηφία με "ΠΑΤΕΡΑΣ, Ο")
  Σκην.: Κλόε Ζάο

 • ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ, Η

  Ξένες ταινίες σειρά κατάταξης: 3 (ισοψηφία με "ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ")
  Σκην.: Τζέιν Κάμπιον

 • ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ

  Ξένες ταινίες σειρά κατάταξης: 3 (ισοψηφία με "ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ, Η")
  Σκην.: Πέδρο Αλμοδόβαρ

 • DUNE

  Ξένες ταινίες σειρά κατάταξης: 5
  Σκην.: Ντενί Βιλνέβ

 • ΓΑΛΛΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ, Η

  Ξένες ταινίες σειρά κατάταξης: 6
  Σκην.: Γουές Άντερσον

 • BACURAU

  Ξένες ταινίες σειρά κατάταξης: 7 (ισοψηφία με "ΑΣΠΡΟ ΠΑΤΟ", "ΑΤΥΧΕΣ ΠΗΔΗΜΑ Ή ΠΑΛΑΒΟ ΠΟΡΝΟ", "ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΚΟ")
  Σκην.: Κλέμπερ Μεντόνσα Φίλιου, Ζουλιάνο Ντορνέλες

 • ΑΣΠΡΟ ΠΑΤΟ

  Ξένες ταινίες σειρά κατάταξης: 7 (ισοψηφία με "BACURAU", "ΑΤΥΧΕΣ ΠΗΔΗΜΑ Ή ΠΑΛΑΒΟ ΠΟΡΝΟ", "ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΚΟ")
  Σκην.: Τόμας Βίντερμπεργκ

 • ΑΤΥΧΕΣ ΠΗΔΗΜΑ Ή ΠΑΛΑΒΟ ΠΟΡΝΟ

  Ξένες ταινίες σειρά κατάταξης: 7 (ισοψηφία με "BACURAU", "ΑΣΠΡΟ ΠΑΤΟ", "ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΚΟ")
  Σκην.: Ράντου Ζούντε

 • ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΚΟ

  Ξένες ταινίες σειρά κατάταξης: 7 (ισοψηφία με "BACURAU", "ΑΣΠΡΟ ΠΑΤΟ", "ΑΤΥΧΕΣ ΠΗΔΗΜΑ Ή ΠΑΛΑΒΟ ΠΟΡΝΟ")
  Σκην.: Μοχάμαντ Ρασούλοφ

 • DIGGER

  Ελληνικές ταινίες σειρά κατάταξης: 1
  Σκην.: Τζώρτζης Γρηγοράκης

 • DANIEL '16

  Ελληνικές ταινίες σειρά κατάταξης: 2
  Σκην.: Δημήτρης Κουτσαμπασιάκος

 • ΜΗΛΑ

  Ελληνικές ταινίες σειρά κατάταξης: 3
  Σκην.: Χρήστος Νίκου

Μέλη

 1. Μέλη της Ένωσης µπορούν να γίνουν Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε την προϋπόθεση ότι δεν είναι µέλη και άλλου οµοειδούς σωµατείου, καθώς και πολίτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε την προϋπόθεση ότι ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα επί µία τριετία, τουλάχιστον.

  Τα µέλη της Ένωσης διακρίνονται σε τακτικά και µη τακτικά.
 2. Τα τακτικά µέλη (περιλαµβανοµένων των ιδρυτικών) απολαµβάνουν όλα τα καταστατικά δικαιώµατα της Ένωσης, ενώ ταυτόχρονα έχουν και τις προβλεπόµενες υποχρεώσεις.

  Τακτικά µέλη της Ένωσης γίνονται δεκτά:
  1. Όσοι ασκούν δηµόσια το µε την ευρεία έννοια λειτούργηµα του κριτικού της κινηµατογραφικής τέχνης, σε έντυπο, ηλεκτρονικό ή διαδικτυακό µέσο επικοινωνίας.
  2. Όσοι επιδίδονται στην έρευνα και τη µελέτη, θεωρητική και ιστορική, της 7ης τέχνης και την εν γένει κριτική δοκιµιογραφία και αρθρογραφία.
 3. Η απασχόληση του υποψήφιου τακτικού µέλους πρέπει να είναι συνεχής και συστηµατική και µε διάρκεια τουλάχιστον δύο (2) ετών για τους υποψήφιους που προέρχονται από τον ηµερήσιο τύπο και τριών (3) ετών για τους υποψήφιους από τον περιοδικό τύπο και τους υπόλοιπους υποψήφιους, οι οποίοι προέρχονται από τον χώρο των έντυπων, ηλεκτρονικών και διαδικτυακών µέσων.

  Για τα υποψήφια µέλη της παραγράφου 2.β. απαιτούνται τουλάχιστον δύο εκδόσεις εύλογης έκτασης.

  Η πρωτοτυπία του  λόγου, η ευρύτητα της αντίληψης, η συνθετική προσέγγιση, η ποιοτική επάρκεια της γραφής και η συµβολή στην προαγωγή του κινηµατογράφου ως πολιτισµικού αγαθού αξιολογούνται ως απαραίτητες προϋποθέσεις της υποψηφιότητας.
 4. Τα µη τακτικά µέλη διακρίνονται σε δόκιµα και επίτιµα.
  1. Δόκιµα µέλη της Ένωσης είναι αυτά που έχουν γίνει αρχικά µεν δεκτά, βάσει των παραπάνω προϋποθέσεων, αλλά που  για διάστηµα ενός (1) έτους τελούν υπό δοκιµασία.
  2. Επίτιµα µέλη ανακηρύσσονται ύστερα από απόφαση του Δ.Σ., η οποία τελεί υπό την προϋπόθεση της επικύρωσης από τη Γ.Σ.

Εγγραφή νέων µελών 

 1. Η εγγραφή νέων µελών γίνεται µετά από σχετική έγγραφη αίτηση του υποψήφιου προς το Δ.Σ., στην οποία πρέπει να συνυπογράφουν τρία (3) τακτικά µέλη της Π.Ε.Κ.Κ., αποκλειοµένων των µελών του Δ.Σ.

  Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από:
  1. Βιογραφικό, όπου θα αναφέρεται η µέχρι σήµερα ενασχόληση του υποψήφιου µε την κινηµατογραφική κριτική. 
  2. Ευρύ δείγµα δηµοσιευµένης γραφής του.
 2. Το Δ.Σ. εξετάζει τον φάκελλο και αποδέχεται ή απορρίπτει την εγγραφή του νέου µέλους µε απλή πλειοψηφία. Η  απόφαση του Δ.Σ. εισάγεται στην πρώτη τακτική Γ.Σ., η οποία και αποφασίζει τελεσίδικα.
 3. Το Δ.Σ. υποχρεούται να κοινοποιήσει τη σχετική απόφαση στον υποψήφιο, εντός τριµήνου, µε συστηµένη επιστολή.

Συμπληρώσετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας, επισυνάπτοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία, στην παρακάτω αίτηση.

 

Εγγραφή Νέων Μελών

  

Συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική αίτηση, αποδέχομαι:

 1. να διατηρηθούν τα προσωπικά μου στοιχεία στο αρχείο της Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου. 
 2. να μπορεί το εκάστοτε Δ.Σ. και τα υπόλοιπα μέλη να μου αποστέλλουν ηλεκτρονικά μηνύματα

Τα στοιχεία δεν κοινοποιούνται σε οποιονδήποτε άλλο φορέα, ούτε και διανέμονται για 

Η Ιστορία της ΠΕΚΚ

1975 - Ιδρυτικά μέλη
Untitled Document

* Αντωνόπουλος Τάκης

* Βακαλόπουλος Χρήστος (†)

* Δανίκας Δημήτρης

* Δημητρίου Σωτήρης (†)

* Δημόπουλος Μιχάλης

* Ζάννας Παύλος (†)

* Κολώνιας Μπάμπης (†)

* Λεβεντάκος Διαμαντής

* Λιάππα Φρίντα (†)

* Λινάρδος Πάνος

* Λυκουρέσης Τώνης

* Μικελίδης Νίνος Φενέκ

* Μοσχοβάκης Αντώνης (†)

* Μπακογιαννόπουλος Γιάννης

* Παγιατάκης Σπύρος (†)

* Παπαδοπούλου Μαρία (†)

* Πάρλας Κώστας (†)

* Ραφαηλίδης Βασίλης (†)

* Ρεντζής Θανάσης

* Σταματίου Κώστας (†)

* Σταύρακας Δημήτρης

* Τσιριγκούλης Ζήσης (†)

* Χριστοδούλου Χρήστος


 Πρώτο Καταστατικό
Αθήνα, 1976

pekk

Fipresci, Παρίσι 1981

fipresci

 

Επιστροφή στην κορυφή