Μενού

Image
  • Γράψτε μας για τυχόν ερωτήσεις ή απορίες
  • Καταθέστε σχόλια ή παρατηρήσεις

Για αιτήσεις εγγραφής νέων μελών

  • Ενημερωθείτε για τους βασικούς όρους εγγραφή νέων μελών, στην Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου πατώντας εδώ
  • Αν θεωρείτε ότι εκπληρείτε τους όρους, συμπληρώστε την αίτηση και στείλτε μας όλα τα απαραίτητα αρχεία
  • Αν, ωστόσο, επιθυμείτε τον παραδοσιακό τρόπο επικοινωνίας, μέσω αλληλογραφίας, μπορείτε να μας ταχυδρομήσετε την αίτησή σας, μαζί με τα απαραίτητα έγγραφα

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα απαραίτητα πεδία και πατήστε αποστολή

Smart Search Module